Ponúkame výmenu čelného, zadného i bočného skla na všetkých typoch osobných, nákladných a úžitkových vozidiel, SUV, autobusoch, priemyselných strojoch a i. Zákazník má možnosť výberu skla od viacerých výrobcov. Výmeny vykonávame poctivo a zodpovedne podľa technologických postupov, pričom kladieme dôraz na presnosť a čistotu práce.

1

Oprava čelného skla je možná, pokiaľ poškodenie nepresahuje veľkosť dvojeurovej mince a nie je v zornom poli vodiča. Je to kvalitné a ekonomické riešenie po konzultácií a obhliadke poškodeného miesta naším technickým odborníkom.